Missie & visie

Missie

Wat ik bereiken wil, is zorg aanbieden in een persoonlijke sfeer, waarbij de patiënt en het therapeutisch handelen centraal staat.
De behandeling wordt op de behoeften en doelstelling van de patiënt gericht, middels behandeling, coaching/adviezen en begeleiding.
De behandelmethode is helder en inzichtelijk. Indien noodzakelijk werkt Fysiotherapie De Laanweg samen met collegae in de omgeving, om tot een kwalitatief goede behandeling te komen. Daarbij wordt scholing binnen het vakgebied optimaal benut.

Zorgvisie

Als fysiotherapeut ben ik betrokken, ondernemend en creatief in het bieden van oplossingen tijdens het behandelproces. Mijn lijfspreuk is dan ook;
‘nihil valentibus ardum’
(niets is te zwaar voor hen of zij die willen)

Visie

De mate van belangstelling voor de patiënt met zijn / haar klachten vormt de basis voor een goede behandeling. Mijn visie is dan ook zorg op maat leveren.
Daarom is een goede analyse en diagnose van de hulpvraag van de patiënt nodig. De daaruit voortvloeiende behandeling met de patiënt gezamenlijk wordt opgesteld. De fysiotherapeut is immers de specialist van het houdings- en bewegingsapparaat.
De verdieping in inzichten realiseer ik door middel van het volgen van scholing en het toepassen van de laatste inzichten in de behandeling.