De behandeling

Hoe ziet de behandeling eruit?

Het eerste bezoek

De fysiotherapeut doet een intake. Deze bestaat uit een vragenlijst en lichamelijk onderzoek. Het resultaat wordt met u besproken. Indien behandeling noodzakelijk is, wordt een behandelplan opgesteld.

De behandeling

Het behandelplan wordt op maat opgesteld passend bij uw persoonlijke situatie en gericht op het doel dat u wilt bereiken. Daarbij geeft de fysiotherapeut (preventief) advies om verergering van de klachten te doen voorkomen. Bij twijfel verwijst de fysiotherapeut u terug naar uw huisarts/specialist.